Skip to Content
Back

Σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή BLS/AED από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του έργου INTERSYC II

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα της διάσωσης και της παροχής πρώτων βοηθειών, το οποία διεξάχθηκε στο πλαίσιο του έργου INTERSYC II από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Θεσσαλονίκη, από την Τρίτη 4 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019. Συγκεκριμένα, 160  άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της φροντίδας και της προστασίας παιδιών, παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάριά BLS/AED και έλαβαν διεθνή πιστοποίηση από το European Resuscitation Council (ERC), στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Basic Life Support with the use of an Automated External Defibrillator). 

Η εκπαίδευση, διάρκειας 5 ωρών, παρείχε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS), Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), Θέση ανάνηψης (Πλάγια θέση ασφαλείας) και Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ), οι οποίοι καθοδήγησαν και υποστήριξαν αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησης της επί τόπου διάσωσης και υποστήριξης της ζωής σε συνθήκες προνοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η ανωτέρω δράση αποτελεί μέρος του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 με βασικούς εταίρους το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch - Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad - Βουλγαρία, την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Κ. Καραθεοδωρή - Δήμος Κομοτηνής και τον επικεφαλής εταίρο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το έργο αναπτύσσεται μέσω δύο βασικών αξόνων παρέμβασης. Ο πρώτος άξονας στοχεύει σε δράσεις για την προστασία παιδιών σε κίνδυνο και την προώθηση, κατάρτιση και επίδειξη των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, του Amber Alert Hellas και του European Child Alert Automated System (ECAAS). Ο δεύτερος άξονας παρέμβασης στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά, μέσω της δράσης της προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα διάσωσης και πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.

 

 

Η συμβολή του έργου έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών εφαρμογής, εστιάζοντας στα παιδιά. Η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων, η οποία συνδέεται άμεσα με τις εξαφανίσεις παιδιών, η στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση και η διασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και των δύο χωρών, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες του INTERSYC II καλύπτουν ακόμα και απομακρυσμένες περιοχές με έντονη την ανάγκη υλοποίησης δράσεων προληπτικής ιατρικής για παιδιά, ιδιαίτερα λόγω των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

 

Το έργο  αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους. Η βασική ιδέα του έργου βασίζεται στον εντοπισμό των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία και στην κεφαλαιοποίηση του έργου INTERSYC, το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο «2007-2013». Η υλοποίησή του έργου INTERSYC II έχει ξεκινήσει από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου 2020.