Skip to Content

141 φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν στις Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «INTERSYC II»

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2021   141 φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν στις Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «INTERSYC II»   Μέγιστη Πράξη Κοινωνικής Ευθύνης...

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, στη Νέα Παραλία δίπλα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2021 Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 12 Απριλίου, ώρα 08:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. στη Νέα Παραλία δίπλα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου   από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο...

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Καβάλα, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, στην Πλατεία Ελευθερίας, από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2021 Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Καβάλα την Παρασκευή 9 Απριλίου, ώρα 08:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας   από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTERSYC II» ...

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, στην Κεντρική Πλατεία Διδυμοτείχου, από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2021 Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Διδυμότειχο την Πέμπτη 8 Απριλίου , ώρα 08:30 π.μ. - 13:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Διδυμοτείχου    από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο...

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής, από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2021 Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Κομοτηνή την Tρίτη 6 Απριλίου , ώρα 08:30 πμ - 14:00 μμ στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής    από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  στο πλαίσιο υλοποίησης...

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 9» 26/03/2021 (Έληξε)

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»   απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης οχημάτων της Αναθέτουσας αρχής με CPV : 79713000-5 , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως...

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 8» 23/03/2021 (Έληξε)

   «Το Χαμόγελο του Παιδιού»   απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια  Ιατρικών Αναλωσίμων με CPV : 33140000-3 , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως...

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 7» 11/01/2021 (Έληξε)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο (2)νεογνικών μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με CPV : 33195100-4

The Minister for Development & Investment, Mr. Adonis Georgiadis, attended the delivery ceremony of the Mobile Medical Unit of Neonatal & Pediatric Intensive Care to the Organization “The Smile of the Child”

The Minister for Development & Investment, Mr. Adonis Georgiadis, attended the delivery ceremony of a new Mobile Medical Unit (Ambulance) of Neonatal & Pediatric Intensive Care, to the Organization "The Smile of the Child" on Wednesday 23 December 2020. The new Unit will be used for...

Основни семинари за поддържане на живота с използване на BLS / AED автоматичен дефибрилатор, проведени от "Усмивката на хлида" като част от проекта INTERSYC II

Успешно беше завършена програмата от обучителни семинари в областта на спасяването и оказването на първа помощ, която се проведе в рамките на проекта INTERSYC II от „Усмивката на детето“ в Солун, от вторник 4 юни до четвъртък 27 юни 2019 г. По-конкретно, 160 души, активни в областта на...

«Усмивката на детето» обяви старта на проекта, озаглавен «Интегрирани териториални синергии за здраве и защита на децата Children» с абревиатурата «INTERSYC II»

Стартът на проекта, озаглавен „Интегрирани пространствени синергии за здраве и закрила на детето II - INTERSYC II“ беше представен от „Усмивката на детето“, на събитие, проведено в сряда, 20 февруари 2019 г. в Солун, в присъствието на представители на местни организации , но и партньорите по...

Безплатни превантивни медицински прегледи на 1066 деца в общините Комотини, Маронея-Сапон и Ясмос в рамките на проекта „INTERSYC II“

1066 деца са имали безплатни медицински прегледи от 04.03.2019 г. до 29.03.2019 г. чрез действието на превантивната медицина / стоматология, което се провежда в общините Комотини, Маронея-Сапес и Ясмос в рамките на проекта „Интегрирани териториални синергии за Здраве и защита на децата II ”-...

Покана за първоначалното събитие INTERSYC II

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА INTRESYC II Проектът, озаглавен "Интегрирано пространствено взаимодействие за здраве и закрила на детето II" и съкращение "INTERSYC II", е продължение на успешното изпълнение на първия съответстващ проект INTERSYC, финансиран от Европейската програма за...