Skip to Content

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε την έναρξη του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - INTERSYC II

Την έναρξη του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - INTERSYC II» παρουσίασε  «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών φορέων της...

Основни семинари за поддържане на живота с използване на BLS / AED автоматичен дефибрилатор, проведени от "Усмивката на хлида" като част от проекта INTERSYC II

Успешно беше завършена програмата от обучителни семинари в областта на спасяването и оказването на първа помощ, която се проведе в рамките на проекта INTERSYC II от „Усмивката на детето“ в Солун, от вторник 4 юни до четвъртък 27 юни 2019 г. По-конкретно, 160 души, активни в областта на...

Basic Life Support Seminars Using BLS / AED Automatic Defibrillator held by “The Smile of the Chlid” in the framework of the INTERSYC II project

The training program for rescue and first aid seminars was successfully completed in the context of the INTERSYC II project from "The Smile of the Child" in Thessaloniki, from Tuesday, June 4th until Thursday 27th June 2019. Specifically, 160 people working in the field of education, childcare...

«Усмивката на детето» обяви старта на проекта, озаглавен «Интегрирани териториални синергии за здраве и защита на децата Children» с абревиатурата «INTERSYC II»

Стартът на проекта, озаглавен „Интегрирани пространствени синергии за здраве и закрила на детето II - INTERSYC II“ беше представен от „Усмивката на детето“, на събитие, проведено в сряда, 20 февруари 2019 г. в Солун, в присъствието на представители на местни организации , но и партньорите по...

Безплатни превантивни медицински прегледи на 1066 деца в общините Комотини, Маронея-Сапон и Ясмос в рамките на проекта „INTERSYC II“

1066 деца са имали безплатни медицински прегледи от 04.03.2019 г. до 29.03.2019 г. чрез действието на превантивната медицина / стоматология, което се провежда в общините Комотини, Маронея-Сапес и Ясмос в рамките на проекта „Интегрирани териториални синергии за Здраве и защита на децата II ”-...

Покана за първоначалното събитие INTERSYC II

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА INTRESYC II Проектът, озаглавен "Интегрирано пространствено взаимодействие за здраве и закрила на детето II" и съкращение "INTERSYC II", е продължение на успешното изпълнение на първия съответстващ проект INTERSYC, финансиран от Европейската програма за...

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 7» 11/01/2021

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο (2)νεογνικών μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με CPV : 33195100-4

Free preventive medical examinations to 1,066 children in the municipalities of Komotini, Maroneia-Sapon and Iasmos within the framework of the project "INTERSYC II"

1,066 children had free of charge medical examinations from 04.03.2019 to 29.03.2019 through the action of preventive medicine/ dentistry, which takes place in the Municipalities of Komotini, Maroneia-Sapes and Iasmos in the framework of the project “Integrated Territorial Synergies for Children...

Basic Life Support Seminars Using BLS / AED Automatic Defibrillator held by “The Smile of the Chlid” in the framework of the INTERSYC II project

The training program for rescue and first aid seminars was successfully completed in the context of the INTERSYC II project from "The Smile of the Child" in Thessaloniki, from Tuesday, June 4th until Thursday 27th June 2019. Specifically, 160 people working in the field of education, childcare...