Μετάβαση στο περιεχόμενο

 

Στο έργο INTERSYC II συμμετέχουν:

 • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα

Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο μεγαλύτερος διεθνώς αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός Οργανισμός στην Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της προστασίας των παιδιών, της υποστήριξης παιδιών και οικογενειών με παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και δωρεάν υπηρεσία δημόσιας υγείας για παιδιά, τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία.

Ο Οργανισμός ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1996 από τον Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εμπνευσμένο από την επιθυμία ευημερίας για όλα τα παιδιά στον κόσμο, που εξέφρασε ο 10χρονος γιος του Ανδρέας πριν υποκύψει στον καρκίνο του εγκεφάλου στα τέλη 1995.

Πάνω από 23 χρόνια δραστηριοτήτων «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει κάνει τη διαφορά για περισσότερα από 1.480.000 παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί σήμερα με περίπου 3.466 ενεργούς εθελοντές σε καθημερινή βάση και πάνω από 500 εξειδικευμένο προσωπικό και χρηματοδοτείται μέσω δωρεών από χορηγούς και το ευρύ κοινό στην Ελλάδα που είναι εξοικειωμένο με τον Οργανισμό και εκτιμά τη δράση του για όλα τα παιδιά , χωρίς εξαίρεση και χωρίς διάκριση ιστορικού, προέλευσης, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου.

Η επιχειρησιακή δέσμευση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαρθρώνεται σε τέσσερις κύριες ομάδες παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας: παιδιά θύματα βίας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και παιδιά που ζουν στη φτώχεια ή απειλούνται από τη φτώχεια. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές ανάγκες αυτών των παιδιών, το «Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί μια ποικιλία δράσεων και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της πρόληψης, της παρέμβασης και της θεραπείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισκεφθείτε τoυς ιστότοπους:

https://www.hamogelo.gr/gr/en/home/

https://www.facebook.com/hamogelo.org/
https://twitter.com/hamogelo
https://www.linkedin.com/company/---the-smile-of-the-child
https://www.instagram.com/hamogelo/
https://www.youtube.com/user/smileofthechild

 

Μπορείτε επίσης να βρείτε ένα βίντεο του "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1t0pBjvAJJ18W8YwyJA7r4yqEwaZ67XKB/view?usp=sharing 

 

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, 546 45

Τηλέφωνο: 30 2310 270306

Φαξ: [email protected]

Email: [email protected]

Website: www.hamogelo.gr

 

 • Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Ελλάδα

Η K. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Ε. είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος ιδρύθηκε από το 2009. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι της K. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Ε. είναι ο Δήμος Κομοτηνής, ο Δήμος Ιασμού και ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών.

Τα Βασικά Πεδία:

 • Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
 • Δικτύωση και συνέργειες
 • Ισορροπημένη ανάπτυξη
 • Κοινωνικές πολιτικές
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικού και τεχνολογικού τομέα ανάπτυξης των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής της πόλης και παροχή κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, επαναπατριζόμενοι, μειονοτικές ομάδες κ.λπ.).
 • Μελέτες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προσέλκυση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για επενδυτικά σχέδια και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης, και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα.
 • Yλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και βελτίωσης προέρχονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές τάξεις.
 • Συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε δημόσιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων των τοπικών αρχών, των μικρών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης και για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του Νομού Ροδόπης.

Εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 • GREEN SPOTS/ Καινοτόμο & φιλικό προς το περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη & Προώθηση της Επιχειρηματικότητας Χρηματοδοτούμενο από το ETCP «Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013
 • Gimmie Shelter / Κοινή στρατηγική για την κοινωνική προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Χρηματοδότηση από το ETCP «Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013
 • TOPEKO /Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
 • TOPSA /Τοπικά σχέδια για την απασχόληση
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου SURE «SURE - Προώθηση της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών με τη χρήση καινοτόμων κοινωνικοοικονομικών μεθόδων αποκατάστασης URBAN σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές» χρηματοδοτούμενο από το URBACT II
 • Ταμείο για ευρωπαϊκή βοήθεια στους απόρους (FEAD)
 • Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: Ταμείο για την ευρωπαϊκή βοήθεια στους απόρους (FEAD)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "K.KARATHEODORI S.A" επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.karatheodori.org

 

Διεύθυνση: Ν. Τσανακλή 15, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132

Τηλέφωνο: 0030 2531023165

Φαξ: 0030 2531023167

Email: [email protected]

Website: www.karatheodori.org

 

 • Ίδρυμα «Κέντρο Nadja» - Υποκατάστημα Σαντάνσκι, Βουλγαρία

Το Ίδρυμα Nadja Center Foundation (NCF) είναι ένα εξειδικευμένο ψυχοκοινωνικό κέντρο, που ιδρύθηκε το 1998 ως ΜΚΟ και ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος παρέχοντας υποστήριξη σε γυναίκες θύματα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας. Στην πραγματικότητα, το NCF ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη βία κατά των γυναικών και των παιδιών και στην έλλειψη κατάλληλης βοήθειας για τα θύματα της βίας με την οικονομική υποστήριξη της Novib, Κάτω Χώρες.

Από την αρχή του, το κέντρο παρέχει τηλεφωνικές συμβουλές και πληροφορίες, ψυχολογικές, ιατρικές και κοινωνικές συμβουλές καθώς και νομικές συμβουλές, ψυχοθεραπεία και παραπομπές. Μια διεπιστημονική ομάδα εργάζεται σε έργα για άμεση φροντίδα και βοήθεια για ευάλωτες ομάδες και για ευαισθητοποίηση του κοινού και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων, επιθετικότητας, βίας, κακοποίησης παιδιών και εμπορίας ανθρώπων. Υπήρχε ένα καταφύγιο που λειτουργεί από το 1997 έως το 2003 στη Σόφια. Επί του παρόντος, το NCF έχει υποκαταστήματα στο Russe, το Sandanski, το Turgovishte, το Kjustendil και τη Stara Zagora από την ίδρυσή του.

Οι κύριες δραστηριότητες του Nadja Centre είναι: προγράμματα φροντίδας - συμβουλευτικές και θεραπευτικές, προληπτικές / εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατάρτιση και ανταλλαγή εμπειριών, δραστηριότητες που συνδέονται με τη διεύρυνση του φάσματος των πληροφοριών, εκστρατειών και πιέσεων, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας , πρόληψη της βίας, των μεταναστών και των προσφύγων και της εμπορίας ανθρώπων κ.λ.π.

Το ίδρυμα υλοποιεί τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Κρατική Υπηρεσία Προσφύγων, την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας των Παιδιών. Σε σχέση με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, βασικοί εταίροι είναι - ο εξειδικευμένος τομέας της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Γενικής Διεύθυνσης Συνοριακής Αστυνομίας και της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Ανθρώπων.

Εμπειρογνώμονες από την ομάδα έχουν εμπειρία στους τομείς της ψυχοθεραπείας, επίβλεψη για επαγγελματίες, ψυχιατρική εμπειρία. Τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύουν δικαστές και εκπροσώπους της επιβολής του νόμου σχετικά με τις ψυχολογικές και ιατρικές πτυχές που σχετίζονται με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (PTSD), τις ψυχολογικές ιδιαιτερότητες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία και τον μηχανισμό παραπομπής.

 

Διεύθυνση: Living Complex Spartak Bl.10 entran.A, 2800 Sandanski

Τηλέφωνο: +359 888 626 085

Email:  [email protected]

Website: www.centrenadja.org

 

 • Περιφερειακό Τμήμα Παιδείας - Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία.

Περιφερειακό Τμήμα Παιδείας στο Μπλαγκόεβγκραντ / RDE / είναι περιφερειακή αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ. Οι κύριες λειτουργίες της επιθεώρησης είναι η διαχείριση, η εποπτεία, η επιθεώρηση και η μεθοδολογική βοήθεια σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα - σχολεία, νηπιαγωγεία και υποστηρικτικές μονάδες στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ:

- 124 δημοτικά, δημοτικά, δευτεροβάθμια, γυμνάσια και επαγγελματικά σχολεία

- 72 νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών

- 7 υποστηρικτικές μονάδες,

Οι ρόλοι είναι να παρέχουν υποστήριξη για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες · να οργανώνουν εξωσχολικές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν τα δημιουργικά ταλέντα των παιδιών. να οργανώσετε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις για ενήλικες.

Σε αυτά τα 203 ιδρύματα λειτουργούν περίπου 9000 εκπαιδευτικοί - εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες - λογοθεραπευτές, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι, διευθυντές RDE:

- Επιθεώρηση και ανάλυση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην περιοχή

- Συντονισμός της υλοποίησης έργων και προγραμμάτων για τη διά βίου μάθηση

- Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες διδασκαλίας

- Χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογιών διδασκαλίας

- Επίτευξη βασικών ικανοτήτων που κατοχυρώνονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διά βίου μάθηση

- Εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

- Ένταξη παιδιών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)

 

Οι ειδικοί στο RDE γνωρίζουν στενά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη διδασκαλία παιδιών και ενηλίκων. Έχουμε τα νομικά δικαιώματα και τους πόρους για το συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ σχολείων, κρατικών και δημοτικών κυβερνήσεων, ΜΚΟ, εργοδοτών.

 

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Έργο BG05M2OP001-2.004-0004 «Ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών και αύξηση των κινήτρων τους για μάθηση μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύσσουν συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (Η ώρα σας)

Έργο BG051PO001-3.2.05 «Βελτίωση του συστήματος επιθεώρησης της εκπαίδευσης»

Έργο BG051PO001-4.2.05 «Καθιστώντας το σχολείο πιο ελκυστικό για νέους» - ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Έργο BG051PO001-3.1.06 «Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε σχολεία που βρίσκονται σε διοικητικά κέντρα με την εισαγωγή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου»

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργο «Νέα μοντέλα στη μάθηση βάσει εργασίας (NewWBL)» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus +»

Το έργο «School Still Plays» χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έργο «Το κέντρο δια βίου μάθησης (LLL-HUB)» στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης

"NELLII - Πρωτοβουλίες για την προώθηση της δια βίου μάθησης"

«Επιχειρηματικότητα»

 

Διεύθυνση: 2, Trakia str., 2700 Blagoevg

Τηλέφωνο: 00359 73/ 88 76 71

Φαξ: 00359 73/ 88 76 71

Email: [email protected]; [email protected]

Website: http://www.rio-blg.com/

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του έργου INTERSYC ΙΙ.

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ