Μετάβαση στο περιεχόμενο

INTERSYC II

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”. Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους, παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Έργο εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους δύο λαούς πιο κοντά. Οι επιλέξιμες περιοχές του έργου είναι οι περιοχές Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών από της Ελλάδα και οι περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Κάρτζαλι, Χάσκοβο από τη Βουλγαρία. Δημόσιοι και άλλοι φορείς εργάζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων με κοινό στόχο να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων. Η συνεργασία βελτιώνεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής με ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και απώτερο σκοπό μια καλύτερη καθημερινή ζωή.