Skip to Content

INTERSYC II

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, влязоха в период на по-тясно сътрудничество от края на 90-те години, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България“. Основната идея, която стои зад INTERREG, е, че страните имат различни проблеми, които могат да бъдат разрешени по-добре, ако работят със съседите си, отколкото ако всички останат в рамките на своите граници. Поради тази причина проектът за териториално сътрудничество между Гърция и България насърчава дейности, които сближават двата народа. Допустимите райони на проекта са  Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес от Гърция и областите Благоевград, Смолян, Картзали, Хасково от България.
Гражданите и други организации, работещи от двете страни на границата, с общата цел да се възползват и да повлияят положително на максимално възможен брой жители и посетители в района, финансирайки голямо разнообразие от действия в областта на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравните и социалните въпроси. Сътрудничеството се подобрява по въпроси от общ интерес, като се справя с предизвикателствата на съвременната епоха по един по-ефективен и ефикасен начин, а крайната цел е по-добър живот.