Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύρια αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου INTERSYC II

1ος Άξονας: Προστασία παιδιών σε κίνδυνο – Προώθηση Ευρωπαϊκών Εργαλείων:

  • Προώθηση / κατάρτιση/ επίδειξη λειτουργίας της European Hotline 116000
  • Προώθηση / κατάρτιση/ επίδειξη λειτουργίας του Amber Alert και του European Child Alert Automated System (ECAAS).

 

2ος Άξονας: Βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά:

  • Προληπτική Ιατρική / Ανάπτυξη πιλοτικής Δράσης στην Ελλάδα
  • Προληπτική Ιατρική / Ανάπτυξη πιλοτικής Δράσης στην Βουλγαρία
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα της διάσωσης / πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.