Skip to Content

Основни резултати / продукти от проекта INTERSYC II

Ос 1: Защита на децата в риск - насърчаване на европейските инструменти:

  • Популяризиране / обучение / опериране на Европейската гореща линия 116000
  • Популяризиране / обучение / опериране на Amber Alert и Европейската автоматизирана система за тревогапри случаи, свързани с деца (ECAAS). 

 

Ос 2: Подобряване на здравните услуги и социалните грижи за децата:

  • Превантивна медицина / Развитие на пилотни действия в Гърция
  • Превантивна медицина / Развитие на пилотни действия в България
  • Образователни семинари в областта на спасяването / оказването на първа помощ в Гърция и България в сътрудничество с Националния център за спешна помощ.